foto obrazy grafika

Hľadala som spôsob, ako čo najviac v obrazoch zachytiť moment „maľovania vody“, ako to vie len ona sama. Moja výstava „Zvody z vody“, je práve o tom. Voda mení všetko. V téme plynutia, rozpúšťania, oblosti... transformuje mňa, Vás i každú skutočnosť.

V podstate ide o umelecké stvárnenie vody, v ktorom pozorovateľ, získava pocit trojrozmerného vnímania. Foto obrazy sú spracované veľkoformátovou potlačou na skle. Čierny rám dodáva obrazu, rozmer ľahkosti a vzdušnosti. Je z hliníka, s profilom 20 mm.

Pri poškodení skla, sa znehodnocuje celý obraz. Hrúbka skla má 3mm. Preto manipulácia s ním, má byť veľmi pozorná, nakoľko sa jedná o umenie v skle, ktoré je rozbitné.

Pri adjustácii je obraz zabalený do ochrannej bublinkovej fólie, a pri jeho prenášaní, je daný do hrubého polystyrénového rámu, aby nedochádzalo k poškodeniu.

Veľkosť obrazov sa upravuje, podľa potreby, a predstáv klienta. K obrazu je pridaný i závesný systém, podľa váhy obrazu. Klient si môže obraz vyzdvihnúť sám, alebo mu ho privezieme na miesto určenia, kde sa pripočítava cena za prepravu.

Mojou prioritou je, aby tlač z pôvodnej fotografie bola realizovaná len raz. Tak obraz v jeho jedinečnosti, získava pre kupujúceho majiteľa cenu výnimočnosti originálu, v jeho zbierke obrazov.

 

S  úctou a potešením vzájomného poznania

Iveta Aqua art